Người kể chuyện
Nguyễn Minh Chính

Một con người bình thường, có cuộc sống bình thường, ban ngày làm tư vấn truyền thông ban đêm trăn trở với vài dòng chữ, những ý tưởng mập mờ, một tâm mơ cùng nghệ thuật. Là người đặt chấm mực đầu tiên cho 9soul, nhìn ngắm và đợi chờ một hành trình cho hạt mực ấy lan ra một bức tranh đầy chất “thơ – mơ – nghệ”

Nghệ sĩ bé
Nghệ sĩ bé
Tân Việt Hoài Bão
Người hát ca
Nghệ sĩ bé
Phạm Nguyên Ngọc
Người hát ca
Nghệ sĩ bé
Đặng Quang Minh
Người hát ca
Nghệ sĩ bé
Đặng Chí Trung
Người hát ca